ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 1″ ของสมาคมนักวิจัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ได้เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ 1″ ของสมาคมนักวิจัย ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาปริญญาเอกที่ประสบปัญหาเรียนปริญญาเอกมาแล้ว เรียนคอสเวิร์คจบแล้ว แต่ยังหาหัวข้อการวิจัยไม่ได้ หรือหาหัวข้อได้แล้ว แต่ไม่สามารถทำต่อได้ เนื่องจากขาดความมั่นใจ ไม่แน่ใจว่าถูกหรือไม่อย่างไร

ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดอบรมให้ปฏิบัติมีโค้ชนำพาเขียนแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ได้ดุษฎีนิพนธ์มาเป็นรูปเล่มสามารถไปสอบจบการศึกษาได้ ทั้งนี้การโค้ชของทีมวิทยากรก็ต้องให้สอดคล้องกับแนวคิดอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนด้วย ผลสัมลัพธ์ของโครงการนี้คาดหวังให้นักศึกษาทำวิจัยด้วยตนเอง ไม่ไปจ้างคนอื่นทำให้ ครับ รับแต่ละรุ่นไม่มากครับ สำหรับรุ่นนี้มีมาสมัครเรียน 6 คนครับผมได้ไปดูแลการดำเนินการอบรมเกือบทุกวัน ได้เห็นพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมแล้วชื่นใจครับ ตั้งใจเรียนรู้ ซักถาม แลกเปลี่ยนกันเข้มข้นมากครับ ชื่นใจครับ

Loading