ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับคณะ ผศ.ดร.อภิญญ อิงอาจ และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินโครงการ BMC ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะทำงานประเมินร่วมกับคณะ ผศ.ดร.อภิญญ อิงอาจ และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประเมินโครงการ BMC ณ.วิทยาลัยเทคนิคน่านมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ตัวจริงสนใจเข้าอบรม 30 คน สิ่งที่สังเกตได้คือเกษตรกรอินทรีย์ยังจับมือรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆๆ สงวนท่าทีกัน และมีเกษตรกรบางกลุ่มยังไม่รู้จักและเข้าใจเกษตรอินทรีย์ไม่ถูกต้อง เป็นจำนวนมาก

เป็นที่น่าเสียดายแทนเกษตรกรน่าน ที่มีตลาดมารอรับซื้อถึงประตูบ้านแต่กลับไม่สนใจใฝ่รู้ ครับ

ต้องขอขอบคุณท่านผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่าน ท่าน ผอ.ปัญญา ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม และห้องเรียนอบรมคอมพิวเตอร์ ในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งสนับสนุนครูและนักศึกษาฝึกงาน มาถ่ายทำวีดิโอ ตลอด 3 วันครับ

Loading