ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมร่วมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ ผู้อำนวยการการศึกษาและท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ได้ประชุมร่วมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ และ ผู้อำนวยการการศึกษาและท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมมือกันที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยให้มีสมรรถนะและยกระดับผล PISA ให้สูงขึ้น โดยจะร่วมมือกันจัดให้นักเรียนไทยไปสัมผัสกิจกรรมต่างๆ ประเทศสิงคโปร์ ที่ทำให้ผลการสอบ PISA ของนักเรียนประเทศเขามีคะแนนสูงอีกด้วย ดังนั้นผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าโครงการนี้คอยติดตามข่าวจากสภาการศึกษา ต่อไปครับ

โดยรับนักเรียน ม.3 หนึ่งรุ่นๆ ละ 40 คน และรับนักเรียน ม.6 หนึ่งรุ่นๆ ละ 40 คน  ครับ

Loading