ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น รังสิต ให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรผู้อำนวยการกองระดับ 7

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. -12.00 น.ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น รังสิต ให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรผู้อำนวยการกองระดับ 7 จำนวน 54 คน ได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับดีถึงดีมาก บุคลากรส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้ให้ความสนใจ ตั้งใจฟังกันอย่างดียิ่ง และให้คำชมวิทยากร ทำให้มีกำลังใจและความมุ่งมั่นในการที่จะให้ความรู้เรื่องนี้ต่อไป และขอชื่นชม สถาบัน อปท. ด้วยความจริงใจ ที่จัดรายวิชา “การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่”

ถือเป็นความมีวิสัยทัศน์ และติดอาวุธในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองระดับ 7 ขององค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างดียิ่ง

ขอชื่นชมไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 158 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง