ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่าน เลขาธิการสภาการศึกษา ดร ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้ไปประชุมหาข้อตกลงการกำหนดอาชีพ ในสาขาการบริหารอสังหาริมทรัพย์ กับ สมาคมการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 กันยายน 2556  ได้รับมอบหมายจากท่าน เลขาธิการสภาการศึกษา ดร ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้ไปประชุมหาข้อตกลงการกำหนดอาชีพ ในสาขาการบริหารอสังหาริมทรัพย์ กับ สมาคมการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีสถาบัน TPQI เข้าร่วมประชุมด้วย ผมได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ที่ประชุมฟัง และได้ข้อสรุปสายอาชีพหรือตำแหน่งงาน ประมาณ 7 สายอาชีพ ซึ่งสมาคมฯได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้สภาการศึกษานำไปดำเนินการจัดระบบมาตรฐานอาชีพที่เป็นต้นแบบ สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำมาตรฐานอาชีพต่อไป ครับ ถือว่าได้ก้าวเดินเข้าสู่มาตรฐานอาชีพเป็นก้าวแรกของสมาคมการบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยแล้วครับ  ที่ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ รอคอหน่อยนะครับ ประมาณ 6 เดือนถึงจะได้ตัว ระบบของรูปแบบการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 154 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง