ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิตให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ให้แก่ นักบริหารงานการเกษตร รุ่นที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม2559
ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิตให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ให้แก่ นักบริหารงานการเกษตร รุ่นที่ 1 ของ อบต. เทศบาล ต้องขอชื่นชมนักบริหารงานเกษตรทุกคนนะครับ
ตั้งใจเรียนรู้ ซักถาม ในทางสร้างสรรค์ ทำให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสนุกสนานครับ ชื่นชมครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 135 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง