ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน รองอธิการบดีและท่านคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรบรรยาบในหัวข้อ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ สอนในรายวิชา ลงใน มคอ.3″

วันที่ 14 สิงหาคม2558 เวลา 9.00-16.30 น. ได้รับเชิญจากท่าน รองอธิการบดีและท่านคณบดีคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ให้เป็นวิทยากรบรรยาบในหัวข้อ” การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ สอนในรายวิชา ลงใน มคอ.3″ ผลการตอบรับจากการอบรมจาก อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ รอง ศาสตราจารย์ ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าที่ ผ่านมาได้ทำ มคอ.3 ผิดกันเกือบทั้ง หมด ครับ น่าตกใจครับ ก็สอนกันผิดๆมาตลอดครับ แล้ว เด็กจะได้อะไรครับ เลยทำให้รู้ว่า ต้นเหตุของการศึกษามีคุณภาพต่ำ มาจาก การสอนที่ Miss Concept ในการออกแบบการสอนใน มคอ3 ที่ผิดพลาดนี่เองครับ แต่ต้องชื่น ชมอาจารย์ที่ มทร.จักรพงษภูวนารถ นะครับ ที่เป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วยอม รับความผิดพลาด ปรับปรุง มคอ.3 ให้ถูกต้อง ขอชื่นชมทุกท่านที่เข้า อบรมไว้ ณ ที่นี้ด้วนครับ และ มทร. จักรพงษภูวนารถ จะไม่เป็นแดน สนธยาอีกต่อไปครับ ชมเชยครับ แล้ว มคอ.3 ของอาชีวศึกษาจะเป็น อย่างไรหนอ น่าคิดครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 141 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง