ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญท่าน ผอ.ช.โชคชัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเชิญท่าน ผอ.ช.โชคชัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชา “การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ” หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 80 มีผู้เข้าอบรมมาจาก ทน. ทต. อบจ. อบต.ทั่วประเทศ จำนวน 73 คน
ต้องชื่นชม “นักบริหารงานทั่วไป รุ่นนี้เป็นอย่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดัยต้น)” ที่เข้าอบรมทุกท่าน กระตือรือล้น ตั้งอกตั้งใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่พบในที่ทำงานมาแชร์กันในที่ประชุม เมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง พบว่าเกิดจากการขาด “หลักในการบริหาร” เป็นส่วนใหญ่และต่อมาสภาพการบริหารที่นักบริหารส่วนใหญ่นำมาใช้ในการบริหารองค์ปัจจุบันคือ ใช้เทคนิค “ครูพักรักจำ”จากรุ่นพี่ๆ แล้วนำมาใช้ในการบริหาร สิ่งที่พบต่อมาคือ เทคนิคการบริหารโดยจดจำมาจากนักบริหารรุ่นก่อนๆ ไม่สามารถใช้บริหารงานบุคลในยุคเจนวาย และเจนแซ๊ดได้อย่างลงตัว

นับว่าการสอนครั้งนี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมร่วมกันถือว่าได้ประโยชน์มากๆๆครับ

ต้องขอบคุณและชื่นชมนักบริหารงานทั่วไป รุ่นนี้ที่พบ คือ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ สปีริตของนักบริหารที่ประพฤตตนเป็นแบบอย่างของนักบริหารที่ดีควรยึดปฏิบัติที่มีให้เห็นในรุ่นนี้แล้วครับ ชื่นชมจริงๆๆครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 190 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง