ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 5 บทบาท ( PTC #12 Power training course) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทการเป็นพิธีกรในการทำธุรกิจ บทบาทผู้สาธิตผลิตภัณฑ์/สินค้า บทบาทผู้บรรยายแผนการตลาด บทบาทผู้เล่าประสบการณ์ในธุรกิจ และบทบาทผู้ปิดสปอนเซอร์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา ได้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 5 บทบาท ( PTC #12 Power training course ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทการเป็นพิธีกรในการทำธุรกิจ บทบาทผู้สาธิตผลิตภัณฑ์/สินค้า  บทบาทผู้บรรยายแผนการตลาด บทบาทผู้เล่าประสบการณ์ในธุรกิจ และบทบาทผู้ปิดสปอนเซอร์ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ผมไม่เคยสัมผัสและมีประสบการณ์มาก่อนซึ่งแก้วน้ำของผมยังพร่องความรู้เหล่านี้อย่างมากต้องเปิดรับเติมเต็มอีกเยอะทีเดียวครับ การรับราชการมาตลอดชีวิตสัมผัสธุรกิจแบบนี้น้อยมาก ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจ ต้องขอขอบคุณท่าน KD สำเริง ทองพราว ประธานกลุ่มพอลลีน่า เพาเวอร์ ที่ให้โอกาสและเชิญผมให้เข้าอบรมในฐานะผู้สังเกตการณ์ครั้งนี้ครับ ถ้าหากในโลกการศึกษานำรูปแบบการอบรมสไตล์ที่ภาคธุรกิจไปใช้ในการอบรมครูอาจารย์บ้าง จะได้ครูที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยครับ  ต้องขอขอบคุณ ทีมงานพอลลีน่า เพาเวอร์ ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอชื่นชมการทำงานที่เป็นมืออาชีพไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 158 ครั้ง, วันนี้ 2 ครั้ง