ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปประเมินผลการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น. ได้ไปประเมินผลการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ถนนจรัลสนิทวงศ์ โดยมีท่าน ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เป็นประธานและ รศ.ดร.คณิต เป็นกรรมการร่วมผลการตรวจสอบเอกสาร ปีนี้มีการพัฒนาขึ้น ครอบคลุมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ต้องขอชื่นชมทีมงานประกันคุณภาพของสยามเทค นะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 189 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง