ฟังความคิดเห็นของอดีตอาจารย์อาชีวศึกษาปัจจุบัน ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ มจพ….ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาชีวะน่าจะวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวะ และการบริหารอาชีวศึกษาของชาติได้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 152 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง