สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมกับแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) สำหรับพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า” 27-28 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 1 ครั้ง

Read more

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพบหารือ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ ใช้งานได้จริง ..ต่อยอด…ขายได้..ครับ

โดยมีทีมงานของสถาบัน

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 1 ครั้ง

Read more

ขอบคุณกัลยาณมิตร อาจารย์พ่อ ดร.อำนวย และ ดร.เสือ ที่ช่วยแนะนำ เติมเต็ม วิทยาการด้านการบริหารงานวิจัยคะ (แถมเลี้ยงข้าว : ร้องเพลงด้วย)

27 พฤศจิกายน 2562 สถ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 1 ครั้ง

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา Gen Z อย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 1 ครั้ง

Read more

การทำน้ำหอม ขั้นเทคโนโลยีชั้นสูง ในปัจจุบันที่พระกรรณ. ขึ้นต้นแบบอยู่ จะทำขายดีไหม? กำลังคิดอยู่ -ชาอโรม่า

● โดยน้ำหอมจะอยู่ในร

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง

Read more

มาดูกัน.ลูก – หลาน น.ศ. คณะคหกรรมศาสตร์ โชติเวช จัดดอกไม้ในทำเนียบรัฐบาลในงาน APEC สวยงามยิ่ง(ดูให้จบ)

สถิติการเข้าชม : ทั้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 4 ครั้ง

Read more