สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เลขที่ 493/29 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการและสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : np_3phetburi@hotmail.com

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 80 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง