โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน บำรุง (รายวัน) สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 3 ตึกสงฆ์อาพาธ ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 เมษายน 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 9500 , 0 3438 9217 ต่อ 318

Loading