การเรียนไพทอน เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรก

เพิ่งจบคอร์สแรก ของการสอนออนไลน์ ให้นักเรียนและครูจำนวน 30 โรงเรียน 180 คน จากทั่วประเทศ จัดโดย สวทช กับ SEAMEO
ผมมีโอกาสสอน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่สนใจโค้ดดิ้งมายาวนาน ช่วงหลังผมใช้ไพทอน เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แรกให้น้องนักเรียน และเคยจัดให้กับน้องนักเรียนเล็กสุด ช่วงประถมปลาย อายุประมาณสิบปี
ไพทอนเป็นภาษาโค้ดดิ้งที่มีโครงสร้าง ผมเริ่มจาก Python (with Turtle) ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ผมเคยจัดกิจกรรมให้เด็กด้วย LOGO Programming นำวิธีการเรียนรู้ของเด็กแบบสร้างสรรค์มาใช้ การเรียนรู้ของเด็กจึง สนุกเป็นรูปธรรมได้
ยิ่งผู้เริ่มต้นไม่เคยโค้ดดิ้งด้วยภาษาอื่นมาก่อน สามารถปลูกฝังวิธีคิดของการโค้ดดิ้ง แบบเชิงวัตถุ (OO-Object Oriented ) ได้อย่างดี โดยเริ่มให้เห็น หลักการของการสร้างชิ้นวัตถุ เช่นสร้างเต่า การโคลนนิ่ง การมีฟังก์ชัน หรือมี Method การทำงานตามฟังก์ชัน
การโค้ดดิ้งด้วยไพทอน มีโครงสร้างที่เข้าใจ และสร้างความคุ้น ไพทอนจึงเป็นภาษายอดนิยม ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมาก มีผู้พัฒนาให้เป็นโมดูลที่ import มาใช้ได้ โค้ดดิ้งด้วยไพทอนจึงมีอนาคตที่ดี เพราะมีความสำคัญและใช้ประโยชน์ได้มากในอนาคต ปัจจุบันมีการใช้กว้างขวางในเกือบทุกสายการประยุกต์ในวิชาชีพต่างๆ
กิจกรรมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งของเด็ก ถ้าเป็นผู้เริ่มต้น ต้องทำให้สนุก ท้าทาย สนใจอยากเรียนรู้ ถ้าเด็กสนใจ การโค้ดดิ้งจะสนุก และเด็กจะชอบ มีหารพัฒนาความคิดต่อยอดได้

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 14 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง