ขอบคุณกัลยาณมิตร อาจารย์พ่อ ดร.อำนวย และ ดร.เสือ ที่ช่วยแนะนำ เติมเต็ม วิทยาการด้านการบริหารงานวิจัยคะ (แถมเลี้ยงข้าว : ร้องเพลงด้วย)

27 พฤศจิกายน 2562

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 13 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง