ดร.อำนวย เถาตระกูล ลงพื้นที่ร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ประเมินกิจกรรมการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ห้างท๊อปโรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม2561 ลงพื้นที่ร่วมกับ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล ประเมินกิจกรรมการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้าสู่ห้างท๊อปโรบินสันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
สินค้าขึ้นห้างท๊อปครั้งนี้มีของจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้ามาขายเองตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออกไปเลยครับ
ชื่นชมห้างท๊อปแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ที่ลงมาดูแลอำนวยความสะดวกเกษตรกรให้สามารถทำการค้าขายเป็นครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 112 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง