ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสู่นวัตกรรมทางการศึกษา”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผมในนามเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ประชา ฤทธิผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสู่นวัตกรรมทางการศึกษา” ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยองต้องขอเรียนว่าสถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน(Project based learning) ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของสถานศึกษาแห่งนี้ ครับต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่าน ผอ.ประชา ฤทธิผลอย่างยิ่ง ที่มองเห็นคุณค่าประโยชน์ของวิจัย ที่มุ่งมั่นที่จะให้ครูอาจารย์ใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นของสาขาเฉพาะทาง นำมาใช้สอนนักเรียนนักศึกษาครับถือเป็นความโชคดีของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงคือคณะครูของวิทยาลัยแห่งนี้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ที่ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆๆยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยครับซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้ครูเห็นว่า งานวิจัยเพื่อให้ได้นวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิดครับภูมิใจแทน ท่าน ผอ.ประชา ฤทธิผล และท่านรอง ผอ.ดวงเนตรจันทรสุวรรณ รองฝ่ายแผนฯที่ได้ริเริ่มให้มีโครงการนี้ผลที่ได้คือ หลังอบรมมีครูที่จบวิศวะที่เข้าอบรมได้มาบอกความรู้สึกว่าหลังจากอบรมแล้ว ทำให้เข้าใจว่างานวิจัยกับงานวิศวะ เป็นงานเดียวกันทำให้เข้าใจวิจัยมากขึ้น และลดความกลัวว่างานวิจัยเป็นอะไรที่ยากลงไปมากๆๆเลยทีเดียวครับขอเป็นกำลังใจให้ครูที่เข้าอบรมทุกคนของสถานศึกษาแห่งนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 49 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง