ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมทีมคณะวิทยากร ที่จะบรร ยาย โครงการอบรมวิทยากรวิจัย (ลูกไก่) ที่ มรภ.สุราษฏร์ธานีครับ

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา18.00 น.ได้ประชุมทีมคณะวิทยากร ที่จะบรร ยาย โครงการอบรมวิทยากรวิจัย (ลูกไก่) ที่ มรภ.สุราษฏร์ธานีครับ ผมรับผิดชอบบรรยายในหัวข้อ ปรัชญาและ หลักการวิจัยแบบต่างๆ ครับ วช.โดย ดร แจ๊ค, รศ.ดร.กุหลาบ, รศ.ดร.เสาวคนธ์, ได้ให้ข้อแนะนำในการเป็นวิทยากรตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ วช.กำหนดไว้ และให้ ข้อพึงระวัง ในการเป๋นวิทยากร ครับ ต้องชื่นชมทีมงาน วช.ที่เอาใจใส่ ละเมียดละมัยจริง ๆ ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 3 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง