ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

วันที่ 28 สิงหาคม2558 เวลา 8.30-12.00 น .ผมได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ผลการประเมินเป็นที่พึงพอใจใน ระดับมากถึงมากสุดครับชื่นชม ผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธาณะสุข มากๆครับที่ตั้งใจเรียนรู้กันอย่าง จริงจัง ดูได้จากการจดบันทึกกัน ยกใหญ่เลยครับ ชื่นชมจริงๆครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 132 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง