ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมกำลังคนเข้าสู่อาเซียน ณ โรงแรมเม้าเท็นบีชเมืองพัทยา

วันที่ 4 กันยายน 2556 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมกำลังคนเข้าสู่อาเซียน ณ โรงแรมเม้าเท็นบีชเมืองพัทยา จัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และสภาวิจัยแห่งชาติ งานนี้มีนักเรียน ครูภาษาอังกฤษ และผู้บริหาร ปรากฎว่ามีคนฟังเหลือแต่นักเรียน ครูปละปราย ผู้บริหารไม่อยากจะบอกจำนวน แล้วจะไปหวังอะไร ซึ่งเหมาสมแล้วที่คุณภาพการศึกษาไทยอยู่อันดับ 8 ของอาเซียน ครับ แต่ก้ต้องขอบคุณนักเรียนนักศึกษา ครูภาษาอังกฤษ และผู้บริหารที่อยู่รับมอบประกาศนียบัตรที่ถือเป็นพยานหลักฐานว่าได้อยู่ร่วมประชุมจนวินาทีสุดท้ายใครอยู่บ้างดูรูปกันเอาเองนะครับ คนที่ต้องกล่าวถึงและสำคัญในงานนี้ คือ ท่าน ผอ ภาวิดา ครับ ขอชื่นชมที่ตั้งใจทำงานนี้ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 137 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง