ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับ เชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น รังสิต ให้เป็นวิทยากร สอน “วิชาการบริหารงานบุคคล ยุคใหม่” หลักสูตรนักบริหาร งานสวัสดิการสังคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น . ผมได้รับ เชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น รังสิต ให้เป็นวิทยากร สอน “วิชาการบริหารงานบุคคล ยุคใหม่” หลักสูตรนักบริหาร งานสวัสดิการสังคม ผู้เข้าอบรม เป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม ระดับชำนาญการ ของ อบต อบจ และเทศบาล จากทั่วประเทศ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70 กว่าคนครับ เนื้อหาแน่น เตรียม ppt ไปเยอะมาก ได้รับ ความสนใจจากผู้อำนวยการกอง อย่างดียิ่งครับ สนุกสนาน ได้สาระ จากการถอดประสบการณ์ตรง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจากที่เคย เป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อนครับ ชื่นชมผู้อำนวยการกองรุ่นใหม่ ทุกท่านนะครับ ที่ได้แสดงให้ เห็นว่ามีภาวะผู้นำสูงนะครับ ตั้งใจเรียนรู้ ซักถามอย่างสร้าง สรร ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 95 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง