ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคม ให้เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศ ระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคม ให้เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศ ระหว่างสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย โดย ดร อำนวย เถาตระกูล กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.โดยท่านรองเลขาธิการ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ณ โรงแรม มิราเคิล ถนนวิภาวดี รังสิต ครับ ซึ่งต่อไปสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จะมีภารกิจที่หนักหน่วงและสำคัญอย่างยิ่งยวดในการสร้างนักวิจัยให้กับประเทศไทย รู้สึกยินดีและประทับใจกับบทบาท และภารกิจที่องค์กรภาครัฐให้ความไว้วางใจ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยครับ และขอประกาศรับหน่วยงานที่สนใจจะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับหน่วยงานของตนเอง ให้ติดต่อมาที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับ เรามีทีมงานที่ผ่านการบ่มเพาะจากหลักสูตรการเป็นวิทยากรพัฒนานักวิจัยโดย วช.อยู่ในสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยเป็นจำนวน 140 กว่าชีวิต ที่พร้อมจะให้บริการแก่ท่านนะครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 52 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง