ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าพบ ดร. ประชา ประสบดี พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ เจ้าของโครงการหมู่บ้านรีสอร์ทต้า วัชรพล ได้เยียบย้ำน้ำใจลูกบ้านรีสอร์ทต้า ด้วยการปลูกสร้างอาคาร บนที่ดินสวนสาธารณะส่วนกลาง

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ได้เข้าพบ ดร ประชา ประสบดี พณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ เจ้าของโครงการหมู่บ้านรีสอร์ทต้า วัชรพล ได้เยียบย้ำน้ำใจลูกบ้านรีสอร์ทต้า ด้วยการปลูกสร้างอาคาร บนที่ดินสวนสาธารณะส่วนกลาง โดยอาคารที่ก่อสร้างนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างจากสำนักงานเขตบางเขน ไม่มีแบบก่อสร้าง ไม่มีผู้ควบคุมงาน ไม่มีวิศวกรควบคุม ไม่มีใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ลูกบ้านได้ลงชื่อทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม., สำนักงานเขตบางเขน, กรมที่ดินและสำนักงานที่ดินลาดพร้าวผู้ออกใบอนุญาตให้จัดสรร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนเศษแล้ว ไม่มีอะไรคืบหน้า จึงได้รวมตัวกันไปพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ท่านได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการ ซึ่งท่านได้มอบหมายให้คณะทำงานของท่าน อาทิ ท่านปลัดธรรมนูญ ท่านไตรภพติดตามเรื่องนี้ แต่ก็ยังต้องรอคอยต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกลางจะประชุมพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ครับ ชาวเฟชท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ช่วยแนะนำด้วย ว่าพวกเราควรจะทำอย่างไรต่อ ข้อมูลสำคัญคือ ที่ดินที่เจ้าของโครงการหมู่บ้านรีสอร์ทต้าวัชรพล นำไปสร้างอาคารนั้น เป็นสวนสาธารณะส่วนกลาง ตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน มาตรา 43 ครับ ชาวเฟชที่เป็นทนาย นักกฎหมาย ครับ ช่วยหาทางออกให้ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรจึงจะได้ที่ดินที่เป็นส่วนกลางกลับคืนมา ที่ตรงนี้พวกเราใช้เป็นที่ทำกิจกรรมของหมู่บ้าน ในวันพ่อ วันแม่ ทำบุญหมู่บ้าน มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีแล้วครับ มีการก่อสร้างในเวลากลางคืน มีคนงานต่างด้าวเดินเพ่พล่านในยามค่ำคน ถนนภายในหมู่บ้านหน้า 15 เซนติเมตร นำรถบรรทุก 10 ล้อ ปูนหนักบวกนำหนักรถเกือบ 20 ตัน มาวิ่งถนนแตก กระเบื้องในบ้านแตก บ้านร้าวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของรถบรรทุก เจ้าของโครงการไม่รับผิดชอบซ่อมแซมให้ ทำอย่างไรดีครับ ขอปรึกษาพวกเราชาวเฟชด้วยครับ

Loading