ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าพบ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 19 ธันวาคม2559 เวลา 10.00 – 11.00 น. ได้เข้าพบ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งท่านได้มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบงาน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสิทธีวีร์ สรรณพฤกษ์ ผอ.ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพ้ฒนาท้องถิ่น 2) นายสุวรรณชัย สมปอง ผอ.กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่ 3) น.ส.อิทธินพวลี แก้วแสนสุข นักวิเคราะห์นโยบายแบะแผน ชำนาญการ 4) นายผจญ มหันต์ปัญญ์ นักวเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ มาร่วมประชุมพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)ให้แก่ อบจ, อบต, เทศบาล ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง มอบหมายให้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยรับผิดชอบดำเนินการครับ

ผลการประชุมได้ข้อสรุปคือ

  • กรม สถ จะมอบหมายให้ สบ.พถ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ทาง สถ จะทำข้อเสนอ ถึง อสถ.เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการต่อไป
  • เมื่อ อสถ อนุมัติให้สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ประสานกับ สบ.พถ.จัดหลักสูตรอบรมต่อไป

ชึ่งเป็นผลการประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันนี้ครับ ผลที่คาดว่านักวิจัยท้องถิ่นจะสามารถสร้างงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ และช่วยให้การตัดสินใจบนฐานงานวิจัยได้อย่างเม่นยำมากขึ้น ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 6 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง