ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปช่วยเขียน Concept Mapping ในการจัดทำบทวิเคราะห์ 3 เรื่อง

วันที่ 16 พ.ย. 2555 ได้ไปช่วยเขียน Concept Mapping ในการจัดทำบทวิเคราะห์ 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1. “บทวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากการทำความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ” เรื่องที่ 2. “บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นลำดับแรก (Education First)” เรื่องที่ 3 “บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษา(Mobile Leraning) ตามข้อเสนอของยูเนสโก” ให้แก่ กลุ่มงานต่างประเทศ ของสภาการศึกษา เป็นการทำงานในการใช้ ความรู้เรื่อง KM ที่เล่าเรียนมาอย่างจริงจังสักที เป็นเวทีที่ท้าทายพอสมควรครับ เดี๋ยวนี้ สกศ. คิดในเชิงรุกมากขึ้นครับ

Loading