ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปตรวจงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ขนาด 6 ห้องนอน มูลค่าการก่อสร้าง 2,900,000 บาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้ไปตรวจงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ ขนาด 6 ห้องนอน มูลค่าการก่อสร้าง 2,900,000 บาทเพื่อที่ผู้รับจ้าง คือ ท่าน อาจารย์มานิต ช่วยงาน สย.7208 หัวหน้าแผนก วิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับผม ภย.4258 เป็นวิศวกร ผู้ออกแบบ และมีอาจารย์พงศกร ศรีมณี เป็นสถาปนิก ผู้ออกแบบ ครับ งาน เสร็จแล้ว 99% เหลืองานเก็บเล็กน้อยก็สามารถส่งงานได้ งานอาคารหลังนี้ มีลักษณะพิเศษของการออกแบบ คือ ป้องกันแผ่นดินไหวด้วยครับ และมี กันสาด โดยรอบป้องกันแสงแดดเข้าถึงตัวห้องพักอาศัย โดยนำเอานวัตกรรม ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบครั้งนี้ ซึ่งผู้ว่าจ้างต้อง การใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุด ต้องชื่นชมที่มงาน สถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างตัวจริง คือ ท่าน อ มานิต ช่วยงาน ที่สามารถ สร้างสรรงานชิ้นนี้ออกมาดูแล้ว สวยงาม สมราคาจริงๆๆครับ นี่คือตัวอย่าง งานที่ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างควรดู และเอาไปเป็นแบบอย่างในการสอน ลูกศิษย์ลูกหาต่อไปนะครับ

Loading