ดร.อำนวย เถาตะกูล ได้รับเชิญ จากท่านรองอธิการบดี และท่าน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก บางพระ ให้เป็น วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00น-12.00 น.ได้รับเชิญ จากท่านรองอธิการบดี และท่าน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลตะวันออก บางพระ ให้เป็น วิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ในเรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัย และคำถาม เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ หลักการทบทวน และสังเคราะห์วรรณกรรม และการ สร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ให้แก่ คณาจารย์ที่เขียนข้อเสนอโครง การวิจัย เสนอหน่วยงานเจ้าของ ทุนแล้วได้รับแจ้งให้ปรับปรุงข้อ เสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตาม ระเบียบวิธีวิจัย ต้องชื่นชมคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับ ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว จบมาใหม่ ประสบการณ์ไม่มาก ล้วนแต่ เป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้ว ยอมรับ ความจริง ตั้งใจฟัง จดบันทึกกัน อย่างขมักขเม้นเอาจริงเอาจัง ครับ
ชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่าน รองอธิการฝ่ายวิชาการและท่าน ผอ.สถาบันและพัฒนาวิจัย มากๆ ครับ ที่ใส่ใจที่จะพัฒนาคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯให้เป็นนักวิจัย มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 119 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง