ทำไม? ดอกเตอร์จากจุฬาฯถึงกลับมาทำเกษตรสไตล์โคกหนองนา

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง YouTube https://youtu.be/FXdVIQisVao
และเพจ https://www.facebook.com/paphawarinfarm/

ดร.พิธาน ไพโรจน์ เจ้าของไร่นาปภาวรินทร์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ผู้จบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์สอนในรั้วมหาวิทยาลัยและวิศวกรในเมืองหลวง พลิกผันสู่เส้นทางความพอเพียง เริ่มต้นจากศูนย์ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ สร้างโคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาด้านความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ สร้างสภาพแวดล้อมแบบเกื้อกูลและแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ครอบครัวและชุมชน

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 51 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง