ประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก

“คือประเทศไทย”…

(สื่อจีนลงข่าว )

โดยบอกถึง ๙ เหตุผลที่ประเทศไทยขึ้นชื่อว่า เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก..! 🤗

เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อสื่อข่าวของประเทศจีนนั้น ได้ลงข่าวพูดถึงประเทศไทย ในทางที่ดี โดยให้คนของประเทศจีนได้รับรู้กันว่า ประเทศไทยนั้นมีดีอย่างไร โดยทางสื่อจีน ถึงได้ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะ…🌏

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก!!!”

เหตุผลมีดังต่อไปนี้…🤗

๑. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และ ส่งออกไปทั่วโลก …

๒. ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ

๓. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง

๔. ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นาน ๆ จะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่ เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมร และ อ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย

๕. ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม

๖. ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

๗. คนทุกชนชาติ และ ทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิ เสรีภาพ มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

๘. ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์ เป็นพุทธมามกะ ทรงก่อตั้งมูลนิธิต่าง ๆ มากมาย เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิชัยพัฒนา

ทรงอุปถัมถ์พระศาสนา ภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี พระราชพิธี งานช่างหลวง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การอนุรักษ์ดิน และ น้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

๙. พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก และ ทรงเป็นพุทธมามกะ”

💖ทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่คิดว่าอ่านแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่า เห็นว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ฉะนั้น ก็อยากให้คนไทยทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันไว้ สมัครสมานสามัคคีกันไว้

เพื่อความสงบสุข,ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองประเทศชาติของเราครับ.

(ขอบคุณต้นฉบับเดิมค่ะ)

Loading