ปักฐาน โรงงานไผ่

#ปักฐานโรงงานไผ่ #อัปเดทล่าสุดจากแม่แจ่ม

ถ้าปลูกไผ่ขายหน่อขายลำ ก็ไม่ต่างจากวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ที่ต้องวนเวียนอยู่กับราคาผลผลิต
โอกาสที่เกษตรกรจะหลุดพ้นวงจรความยากจน เป็นไปได้ยาก