news

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “digital currency” หรือสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งนี้จะสามารถทำเงินได้อย่างไร ธุรกิจนี้จะทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการการเงินในอนาคตหรือไม่ รับชมเลยตอนนี้

Loading