ระบบผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. https://sciencepark.wu.ac.th/
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนงานวิจัย IP audit 2563
IP from S.C.A.T group

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 71 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง