วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) ให้เป็นวิทยากร เรื่อง “การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” และ “การเขียนคู่มือประกอบหน่วยสมรรถนะ”

ต้องชื่นชมคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้คือ ตั้งใจเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจัง นั่งทำงานกันไม่ได้ยินเสียงพูดคุยกันเลยครับ

ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจารย์สาขาธุรกิจการบิน สามารถเขียนคู่มือประกอบหน่วยสมรรถนะสำเร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานการจัดทำคู่มือได้ 2 หน่วยสมรรถนะและสาขาอื่นๆก็เขียนคู่มือได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับหนึ่งนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับปากและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะเขียนส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน1 – 2 เดือน นะครับ จึงจะถือเป็นความสำเร็จของโครงการครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 145 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง