วันที่19 ส.ค. 60 ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รังสิต เป็นวิทยากรเรื่อง “งานวิจัยทางการศึกษาไม่ยากอย่างที่คิด” ของหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา:ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5

ผู้เข้าอบรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด อบต. ทม. ทน. ทต. อบจ. ทั่วประเทศ

จากประสบการณ์ที่อบรมมาแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 สิ่งที่เหมือนกัน คือ ตอนต้นชั่วโมงมีอาการเหมือนคนจะอาเจียน ไม่อยากฟังเพราะจิตใต้สำนึกเชื่อว่างานวิจัยยากมากๆ อายุจนปานนี้แล้วจะให้มาทำวิจัยอีกเบื่อ เซ็งๆ แต่พอฟังไปสักครึ่งชั่วโมง เริ่มรับรู้ว่างานวิจัยนั่นเป็น “กระบวนการที่เป็น ตรรก มีขั้นตอนมีระบบ มีข้อปฏิบัติ ในการหาคำตอบ เพื่อตอบโจทย์ อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้” ชักสนุก เริ่มซักถาม แลกเปลี่ยน ถึงเวลาพักเบรค ทุกคนลืมเบรค สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างนักวิจัยให้รักงานวิจัย ต้องเริ่มต้นที่การสร้างมโนทัศน์ที่เป็นระบบ ให้เข้าใจง่ายๆ และสร้างกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม ครับ

ต้องชื่นชมผู้บริหารรุ่น 5 ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ชื่นชมครับ

Loading