สภาการศึกษาได้จัดเปิดตัวโครงการการศึกษาปฐมวัย ที่โรงแรมเซ็นทรัล อินธารา ราชประสงค์ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

วันที่ 2 เมษายน 2556 สภาการศึกษาได้จัดเปิดตัวโครงการการศึกษาปฐมวัย ที่โรงแรมเซ็นทรัล อินธารา ราชประสงค์ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตน์ฯด้วย มีนักเรียนเด็กปฐมวัยเข้าร่วมโครงการ 600 กว่าคน และมีครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา 600 กว่าคนเช่นกัน นับเป็นการเปิดโลกการศึกษาปฐมวัยที่มีสีสัน เปิดมิติใหม่ของการศึกษาปฐมวัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งงานนี้แม่งานใหญ่ผู้วางกรอบการขับเคลื่อนคนสำคัญคือ ท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ครับ

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 78 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง