สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รับสมัครปรเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 25 คน

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย รับสมัครปรเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 25 คน

สถิติการเข้าชม : ทั้งหมด 356 ครั้ง, วันนี้ 1 ครั้ง