หลักสูตรเรียนทำธุรกิจ แถมใบปริญญาตรี ที่ IESA institute of entrepreneurial sciences Ayothaya

หลักสูตรเรียนทำธุรกิจ แถมใบปริญญาตรี ที่ IESA institute of entrepreneurial sciences Ayothaya

ทำไมต้องรอเรียนจบถึงเริ่มทำธุรกิจได้ ? เพราะที่ IESA สถาบันของเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล เจ้าของแบรนด์ Smooth-E และ Dentiste เขาสอนให้นักเรียนลงมือทำธุรกิจพร้อม เรียนไปด้วย ทฤษฎี 20% ปฏิบัติจริงทำธุรกิจจริง 80%ในหลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรที่พานักเรียนธุรกิจไปสู่วิถีเงินล้าน #beartai

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iesa.ac.th/

โทร .061-4196021 และ 061-4196056

Loading