pr

ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยากรวิชา กราฟชีวิต ทางออนไลน์

หลักสูตรวิชากราฟชีวิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.ธัญมน  อรรจนพจนีย์  ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นวิทยากรวิชา กราฟชีวิต ทางออนไลน์  ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกิดมุมมองที่มีหลักการเหตุผล เข้าใจที่มาที่ไป และการพยากรณ์การตัดสินใจในอนาคตเชิงสถิติที่ล้ำลึกแหลมคมดุจ “ลูกธนู”จึงออกแบบหลักสูตรการบรรยายเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้

      หลักสูตรที่ 1 วิชา กราฟชีวิต ปฐมบท (Golden)

          1. Course Description

             1.1 หลักการสำคัญของ วัน เดือน ปี ภพทั้ง 12 ภพ

             1.2 การวิเคราะห์แนวทางการพยากรณ์ ใช้เกณฑ์ สมดุลธาตุ

             1.3 การตั้งดวง การอธิบายจุดสำคัญๆในการเคลื่อนที่ของปีจร เดือนจร

         2. Course Outline

                   วันที่  5 สิงหาคม 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. หลักการสำคัญของ วัน เดือน ปี ภพทั้ง 12 ภพ

                       เวลา 13.00-15.00 น. เกณฑ์การวิเคราะห์ สมดุลธาตุ พร้อมยกตัวอย่าง

                   วันที่ 6 สิงหาคม 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. การตั้งดวง อธิบายผลลัพธ์จากการตั้งดวง

                       เวลา 13.00-15.00 น. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเดือนจร ปีจร

      หลักสูตรที่ 2 วิชา กราฟชีวิต ขั้นกลาง (platinum)

         1. Course Description

             1.1 หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค

             1.2 เรียนปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเข้าใจสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

             1.3 แนวทางการตัดสินใจในปัจจัยความสำเร็จด้วยกราฟ

         2. Course Outline

             วันที่ 22 สิงหาคม 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. หลักการสำคัญของ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค

                       เวลา 13.00-15.00 น. แนวทางการพยากรณ์เชิงวิเคราะห์ด้วยกราฟ

             วันที่ 23 สิงหาคม 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. อธิบายการวิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาส เพื่อตัดสินใจ การ                                         วิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อแก้ไข

                       เวลา 13.00-15.00 น. อธิบายแนวทางตัดสินใจอย่างมีเกณฑ์ที่เชื่อมั่นในความสำเร็จ

                                                ด้วยกราฟ

      หลักสูตรที่ 3 วิชา กราฟชีวิต สถิติ (Diamond)

          1. Course Description

             1.1 หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ 2 บรรทัด ภพ และ ตัวเลข

             1.2 วันที่มีเส้นอุปถัมภ์มากน้อยต่างกันอย่างไร

             1.3 การออกฤกษ์ที่สำคัญ The best

         2. Course Outline

             วันที่ 9 กันยายน 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. อธิบายวาสนา 1-12

                       เวลา 13.00-15.00 น. ข้อดี ข้อเสีย ที่ควรพิจารณา

             วันที่ 10 กันยายน 2564

                       เวลา 10.00-12.00 น. การวิเคราะห์ดวงรายวัน

                       เวลา 13.00-15.00 น. การนำสถิติไปประยุกต์กับ ดวงคน ดวงเมือง

Loading