สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา