job

โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Loading