news

ดร.อำนวย เถสตระกูล ได้เป็นเจ้า ภาพร่วมกับโรงเรียน นายร้อยตำรวจ และสำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ วช. จัดโครงการอบรมสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 1

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 ผมได้เป็นเจ้า ภาพร่วมกับโรงเรียน นายร้อยตำรวจ และสำนักงานคณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ วช. จัดโครงการอบรมสร้าง นักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรมเป็นนายตำรวจ มาจาก รร.นรต.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกินครึ่งหนึ่ง และ มาจากหน่วยเครือข่าย ทางด้านการศึกษาที่มา จากมหาวิทยาลัยต่างๆมากกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ ต่างก็ให้ความสนใจในการเรียนรู้ทำแบบฝึกกันอย่างสนุกสนานไม่เครียด ถึงเวลทานข้าว เบรค พักไม่ยอมลุกจากเก้าอี้เลยล่ะปลื้มใจครับ ผิดคาดกับพฤติกรรมที่เราเชื่อมาก่อนว่าคงจะทำมาอบรมกันแบบเสียไม่ได้ มาก็เป็นแต่เพียงพิธีกรรมเท่านั้น ที่ไหนได้พอถึงเวลาอบรมต่างขมักขเม้นเอาจริงเอาจัง ซักถามกันแบบสร้างสรร ต้องการรู้จริงๆๆครับ ชื่นชมแทนผู้บังคับ บัญชาของ รร.นรต. นะที่บุคลากรของท่าน เป็นคนที่มีคุณภาพ ทำตัวเป็นฟองน้ำแห้ง พร้อมที่จะซึมซับความ รู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองครับ แต่น่าเสีย ดายที่ผู้บังคับบัญชา ระดับต่างๆไม่มีโอกาส ได้มาสัมผัสบรรยากาศ การพร้อมรับการพัฒนา ตนเองของผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้เห็นด้วยตาตน เองครับ

Loading