Author: admin

news

กว่าจะมาเป็นนิวเทคแทรกเตอร์ นายช่างสำเริงใช้ประสบการณ์กว่า 30 ปีไม่เคยยอมแพ้ที่เห็นเพิ่งนิ้วชี้ด้านขวาขาดเพราะทำเครื่องจักรทำให้ต้องพันนิ้วตอนสัมภาษณ์

Loading

Read More