ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 41 “วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2579”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 41 “วิชาแผนการศึกษาชาติ 2560-2579” ผู้เข้าอบรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจากทั่วประเทศครับ
ต้องชื่นชมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกำลังทำงานทั้งรุ่นเลยครับ
บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกตั้งใจดูและฟังวีดิโอ จดบันทึกเก็บเกี่ยวความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
แบบเอื้ออาทร ช่วยเหลือกันครับดีมากๆครับ
เสียดายหลักสูตรมีเวลาน้อยไป และสื่อเครื่องฉายไม่เอื้ออำนวยครับ เบลอไม่ชัดเจน เลยต้องโหลดไฟล์ PPT ลงในมือถือของผู้เข้าอบรมให้เปิดดูมือถือตามการบรรยายครับ ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ด้วยดีครับ
เมื่อทวนสอบผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องแผนการศึกษาชาติ 2560-2579 ฉบับใหม่มีจำนวนน้อยมากซึ่งรายละเอียดในแผนการศึกษาชาติดังกล่าวจะมีข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติ กำหนดไว้หลายเรื่อง หลายประเด็น ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้กันสักเท่าไรครับ
สุดท้ายก็ต้องชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะฮึดสู้ของ ผอ.รุ่นที่ 41 ไว้นะที่นี้ด้วยและเป็นกำลังใจให้นะครับ

Loading