ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็น”วิทยากร” อบรมเรื่อง รัฐบาลดิจิทัล 4.0 ของหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 62

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็น”วิทยากร” อบรมเรื่อง รัฐบาลดิจิทัล 4.0 ของหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 62

ต้องขอชื่นชมบุคลากรที่เข้าอบรมที่มาจาก อบจ. อบต. ทม. ทต. ทั่วประเทศ มากๆครับ ที่ตั้งใจเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซักถาม แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ไม่มีคนใดที่แต่งตัวนอกคอกเลยครับ แต่งตัวกันตามระเบียบที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกำหนดไว้อย่างพร้อมเพรียง ใส่เครื่องแบบเป็นนักศึกษาหลักสูตรต่างๆโดยใช้เน็คไท เป็นตัวบ่งบอกว่าอบรมรมหลักสูตรใด มองไปเป็นระเบียบเรียบร้อยครับชื่นชมจริงๆครับ

วิชารัฐบาลดิจิทัล 4.0 เป็นเรื่องใหม่ และเป็นวิชาที่ จนท.ของรัฐควรรู้ เพราะจะได้ปรับตัว เตรียมตัว ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาในงานของภาครัฐ ทำให้งานในหลายๆงานต้องปรับบริบทการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของAI จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวิถีการทำงานในอนาคต

ในระหว่างการอบรมก็ชื่นใจมากๆครับผู้เข้าอบรมตื่นตัวกันมากครับ

ชื่นชมผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุรุ่นที่62ทุกคนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading