ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเกียรติจาก ผอ.อุดม รูปดี ได้เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมโฟกัสกรุ๊ฟงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ผมได้รับเกียรติจาก ผอ.อุดม รูปดี ได้เชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมโฟกัสกรุ๊ฟงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เช่น ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคนแรก ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ถือว่างานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการการันตีจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับบิ๊กๆๆๆ ทั้งนั้นครับ ดีใจกับ ผอ อุดม รูปดี นักศึกษา ป.เอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาครับ ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ งานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอาชีวศึกษาไทยอย่างยิ่งครับ

Loading