ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะ กรรมการแห่งชาติ(วช)ให้ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand expo research2015

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะ กรรมการแห่งชาติ(วช)ให้ร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand expo research2015 ณ โรงแรมเซ็นธาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่น แอทเซ็นทรัลเวิร์ล กรุง เทพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร ยงยุทธ์ ยุทธ์วงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และได้ บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง แนวติด GRAND CHALLENGES ให้ที่ประ ชุมได้เรียนรู้ อย่างมีประโยชน์ มหาศาล ที่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง ของสรรพสิ่งของโลกใบนี้อย่างมากมายครับ ต้องชื่นชมสำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติที่จัดงานดีๆๆ แบบนี้ขึ้นประดับวงการวิจัยและการ ศึกษาไทยครับ ผมเองได้รับการเปิด โลกทัศน์ที่มีมุมมองเป็นนานาชาติ มากยิ่งขึ้นครับ

Loading