ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น. ผมได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆๆอีกหลายสาขา พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตรหลายสาขาอยู่ในเกณฑ์ดีเขเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอย่างดียิ่งครับ ต้องชื่นชมคณาจารย์ที่ตั้งใจทำได้ผลงานมาจนเป็นที่พึงพอใจครับ ยินดีด้วยจริงๆๆครับ

Loading