ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร “วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่134

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร “วิชาวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่” หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่134 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ต้องชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมทุกๆท่านที่เป็นคน Gen Y ที่ตั้งอกตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายคนบอกว่าเป็นวิชาใหม่เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างดียิ่ง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “เจ้าพนักงานธุรการ” เป็นอย่างมากครับ ยินดีด้วยกับผู้เข้าอบรมทุกท่านด้วยนะครับ

Loading