news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลืองในพิธีอุปสมบทบุตรชาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 16.49 น. ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลืองในพิธีอุปสมบทบุตรชายคนสุดท้อง นายณัฐภูมิ พิมสร โดยมีสมเด็จพระวันรัตน์ เป็นพระอุปัชฌา ณ วัดบวรราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ครับ
ต้องขอบคุณท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร มากๆๆที่ทอดสะพานบุญอันยิ่งใหญ่มาให้ผมครับ เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตควรที่จะได้ร่วมบุญบวชพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา…ครั้งนี้ถือว่าได้ร่วมบุญทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ได้เกาะชายผ้าเหลือง..ครับ
ต้องชื่นชม ยินดีกับ
พระณัฐภูมิ พิมสร ไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่เตรียมตัวมาพร้อมอย่างยิ่ง ขานนาคได้คล่องแคล่วไม่ติดขัดเลย หลังครองผ้าเหลืองแล้ว สงบ เยือกเย็น สมฐานะสมณเพศ ปลื้มแทน พ่อแม่..ครับ

Loading